Ma-Vrij 9-12 U en 14-19 U Gesloten op Di voormiddag

Onze Praktijk

Welkom bij de tandartspraktijk van Geert Van Moerbeke.

 

In onze tandartspraktijk te Sint-Michiels Brugge staan wij met ons hele team klaar om u zo goed mogelijk te helpen. Bij ons staat het voorkomen van tandheelkundige problemen voorop. Daarom leggen we de nadruk op preventie. Wij zijn een tandartspraktijk die aan natuurlijke tandheelkunde doet, wat inhoud dat wij zo veel mogelijk werken met biologisch compatibele vulmaterialen.

 

 

Het Team:

 

Tandartsen:

Geert Van Moerbeke: Algemene tandarts en zaakvoerder

 

Tandarts assistenten:

Karina en Anouk: Onthaal, administratie, sterilisatie, hygiëne, computerwerk en assisteren aan de tandartsenzetel

Klaas: Onthaal, administratie, sterilisatie, hygiëne, computerwerk

 

 

Filosofie:

 

In onze tandartspraktijk wordt er gewerkt met biologisch compatibele vulmaterialen. Er wordt voor ieder patiënt afzonderlijk gezocht naar het meest compatibele vulmateriaal. Ook wat hygiëne en onderhoud betreft proberen wij zo veel mogelijk te werken met producten en middelen die goed zijn voor het milieu. Biocompatibele tandheelkunde houdt niet in dat alle waardevolle verworvenheden van de klassieke tandheelkunde genegeerd dienen te worden. Wij streven in de eerste plaats naar het leveren van hoogstaand, kwalitatief en duurzaam werk. Wij zoeken daarom nog steeds naar collega’s die deze visie willen delen.

Onze filosofie is in de eerst plaats gebaseerd op het voorkomen van tandproblemen. ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Door preventie voorkomt u latere problemen, pijn en hoge kosten. Wij realiseren dit door regelmatig preventieve controles uit te voeren (om de 6 – 12 maanden), waarbij wij zo nodig röntgenfoto’s nemen, een grondige tandsteenreiniging uitvoeren en mondhygiëne instructies meegeven.

Hygiëne is een belangrijk onderdeel van onze tandartspraktijk, na elke behandeling worden de instrumenten gereinigd en gesteriliseerd, en worden alle nodige materialen vervangen.

In de eerste plaats wordt er geluisterd naar de vragen en noden van iedere patiënt en wordt er nadien een individueel behandelingsplan opgesteld.

Degelijke communicatie over de kostprijs en financiële transparantie vinden wij uiterst belangrijk.

 

 

Wat is een Biotandarts?

 

Dit zijn tandartsen die  zo gezond mogelijke methodes gebruiken in de behandeling van patiënten, m.a.w. het gebruik van de meest biocompatibele materialen en het vermijden van giftige stoffen. Veel klassiek geschoolde tandartsen maken nog gebruik van amalgaam voor het vullen van tanden. Dit materiaal bestaat uit ongeveer 60% zilver, gemengd met ongeveer 40% kwik en daarnaast nog andere zware metalen. Tijdens het eten komen deze stoffen onder andere vrij. Ook verdampt kwik reeds bij een temperatuur van 20 graden. Mensen die bovendien nog tandenknarsen maken nog grotere hoeveelheden kwik vrij.

Het in de klassieke tandheelkunde gebruikte alternatief nl. acrylaatcomposiet is echter geen oplossing, want ook acrylaat dat door hen gebruikt wordt is giftig. Bovendien harden deze vullingen maar voor 70% uit. Dit product dat voor 15% in de acrylaatcomposieten aanwezig is, is in speeksel oplosbaar. Het verstoort drie biochemische processen in het lichaam nl.

 1. De werking van de bijnieren doordat het gelijkt op cortisone (bevat een benzeenring).
 2. De werking van de geslachtshormonen (idem).
 3. Het bevat CH3 moleculen in een zwakke binding op de benzeenring, die zich kunnen zetten op het DNA bij de celdeling.
 4. Het verstoort de werking van de neurotransmitters.
 5. Stimuleert de groei van borstkankerweefsel (is bewezen).

 

Het aantal biotandartsen groeit gestaag. Niet verwonderlijk als men weet dat het ook de gezondheid van de tandartsen zelf en hun assistenten ten goede komt.

U kan best steeds uitgebreid informeren voordat u zich laat behandelen.

Het ideaal is slechts een goede richtingaanwijzer.

Onze definitie van de ideale Biotandarts:

 1. plaatst nooit amalgaam-vullingen.
 2. werkt metaalvrij in de mond.
 3. verwijdert amalgaamvullingen zo veilig mogelijk met krachtig afzuigsysteem en zo mogelijk rubberdam.
 4. gebruikt geen acrylaat composieten, maar pexhars composieten.
 5. vermijdt zo veel mogelijk het gebruik van antibiotica.
 6. kan galvanische stromen meten.
 7. gebruikt een veiliger verdovingsmiddel (geen articaïne) of hypnotherapie.
 8. vermijdt fluor in alle dentale producten.
 9. verwijdert zo weinig mogelijk gezond weefsel.
 10. bekijkt de patiënt als geheel.
 11. communiceert zoveel mogelijk met de patiënt en luistert grondig naar klachten en wensen.

 

 

Werkwijze:

 

Eerste bezoek:

Bij een eerste bezoek wordt er een controle uitgevoerd en een behandelingsplan opgesteld. We trachten in de mate van het mogelijke de meest dringende problemen te verhelpen. Er worden vragen gesteld op persoonlijk, medisch en tandheelkundig vlak en er wordt een patiëntfiche aangemaakt. Indien er medicatie wordt genomen en u beschikt over medische documenten worden deze aan uw dossier toegevoegd. Daarom vragen wij al uw medische documenten en medicaties mee te brengen bij uw eerste bezoek. Er wordt een grondig mondonderzoek gedaan en indien nodig worden er röntgenfoto’s genomen. Op vlak van alle gegevens wordt een totaalbeeld gevormd van de toestand van uw gebit, er wordt een behandelingsplan opgesteld en kan u dan eventuele vragen stellen.  Bij omvangrijkere problemen stellen wij u vrijblijvend een stapsgewijze behandelingsplanning voor.

 

Belangrijk bij uw eerste bezoek! :

1) Het is belangrijk om uw identiteitskaart mee te brengen zodat wij een dossier kunnen aanmaken.

2) Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen wij u om al uw medische documenten en een lijst met medicaties die worden genomen mee te brengen. Gelieve dan ook alle gezondheidsproblemen te melden.

Behandelplan:

Vooraleer wij u een nieuwe afspraak geven maken wij een behandelingsplanning op en bij uitgebreide, complexe behandelingen maken wij een kostenraming op afhankelijk van de aard van de behandelingen. Gaat het over meer complexe behandelingen, dan is het nodig dat deze worden toegelicht ter gelegenheid van een nieuwe afspraak.

Afspraken:

Indien u door omstandigheden uw afspraak niet kan nakomen vragen wij om ons telefonisch 48 uur op voorhand te verwittigen. Indien u twee afspraken niet nakomt zonder te verwittigen, zien wij ons genoodzaakt om de voorziene tijd in rekening te brengen.

Doorverwijzingen:

Voor een aantal zeer gespecialiseerde deelgebieden binnen de tandheelkunde, zoals stomatologie, orthodontie, endodontologie en parodontologie kunnen wij u doorverwijzen naar specialisten in deze branche.

Spoedgevallen:

Zoals eerder vermeld doen wij er alles aan om ernstige tandproblemen te voorkomen, maar er zijn uiteraard onvoorzienbare situaties en wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.

Indien u pijn ondervindt, gelieve niet te wachten met het maken van een afspraak ook al valt die afspraak tijdens uw werk- of schoolperiode. Wij kunnen u steeds een attest geven voor werk- of schoolverlet. In het weekend kan u altijd terecht bij de tandarts van wacht. Dit kan zaterdag en zondag van 09:00 tot 18:00 uur. Tijdens de wachtdienst worden enkel dringende en noodzakelijke behandelingen uitgevoerd.